Ремонт и освежаване на детски, спортни и фитнес площадки в Ямбол

Приключват дейностите по ремонтиране и освежаване на всички детски площадки в Ямбол. Текущото подновяване на съоръжения и възстановяване на повредени такива след вандалски прояви се извършва от Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“. Последно бяха отремонтирани съоръженията на площадките на ул. „Чумерна“ в ж.к. „Възраждане“, в кв. „Каргон“ – западно от ул. „П. Яворов“ и в к-с „Златен рог“ до бл. 34. На детския кът в к-с „Златен рог“ са възстановени всички детски съоръжения и е обновена ударопоглъщащата  настилка. Около площадката е обособен кът за отдих, на който са възстановени беседката и са пребоядисани 17 пейки.

Ремонтирани са вече и почти всички спортните площадки в града, като са подменени футболните врати, баскетболните табла, рингове и мрежи към тях. В допълнение се извършва пребоядисване на пейките и изкосяване на тревните площи в района на спортните съоръжения по кварталите. Паралелно с това Общинско предприятие „Комунални дейности“ започна освежаване на маркировката на спортните площадки.

След вандалско посегателство е възстановена и чешмата в къта за отдих до бл. 56  в к-с „Граф Игнатиев“.

Поддръжката на детските, спортни и фитнес площадки в Ямбол се извършва целогодишно и има сформирани екипи за тяхното редовно почистване и наблюдение за състоянието на уредите и съоръженията. Община Ямбол апелира към гражданите за отговорно отношение при ползването и опазването на съоръженията, както и поддържане на зоните за отдих, игри и спорт в чист и приветлив вид.