Ремонтът на Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол напредва

Дейностите по основния ремонт на Младежки културен център „Георги Братанов“ в Ямбол напредват и линейният график на строителството се спазва.

В момента фасадата е почти завършена, системите на отопление и климатизация са изградени. Електрическата инсталация е готова и отговаря на всички съвременни стандарти за безопасност и функционалност. Покривът на сградата също е ремонтиран.

Извършва се монтажът на дограмата, а поставянето на нови прозорци ще допринесе за подобряване на изолацията и сигурността на сградата, както и за по-добрата ѝ енергийна ефективност. Завършването на замазката на пешеходната пасарелка също е в напреднал етап.

Следващите стъпки включват поставянето на подови настилки, завършването на тоалетните и общите части, както и финализирането на вертикалната планировка.

Основният ремонт на сградата е важна кауза, свързана с осигуряването на възможно най-добри съвременни условия за занимания по интереси на младите хора в града.

Община Ямбол се надява, че Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол ще се превърне отново в активен център на културни и образователни събития, които ще вдъхновят младежите да преследват своите мечти и цели!