Рекордна събираемост от 611 368 лв. постигна община „Тунджа“ за 4 дни

Постъпилите данъчни приходи за четири дни от миналата седмица са 611 368 лв., което е абсолютен рекорд в цялата история на община „Тунджа“ за седмична събираемост, съобщи кметът Георги Георгиев. В тях не влизат приходите от последните два дни на периода за плащане на местните данъци и такси с отстъпка, който тази година приключи на 3 май.

Най-големи са постъпленията от данък върху недвижимите имоти – З57 000 лв., следвани от такса битови отпадъци – 217 500 лв., а 28 200  лв. са внесени от данък върху превозните  средства. Към края на първите четири месеца от годината изпълнението на данъчните приходи в община „Тунджа“ е 50 %.

Кметът Георги Георгиев благодари на всички данъкоплатци, които са платили данъчните си задължения към общината, защото това ще помогне за по-своевременно решаване на проблемите в селата.

От другото приходно звено – „Други дейности в икономиката“, за април са събрали 469 000 лв.

Рекордно е и увеличението на собствените приходи на общината – 1,082 млн. лв. са постъпили над планираното до края на април.