Река Тунджа при Тенево беше почистена

По искане на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов „Напоителни системи“ почисти коритото на река Тунджа при с.Тенево, община „Тунджа“. Реката под моста бе затлачена след големите валежи от треви, дървета, наноси, изхвърлени боклуци. Специализирана техника извади тонове отпадъци, дървета, който спираха естествения ход на реката и тя е отново проводима!

И при втория мост на село Тенево, река Тунджа е почистена от натрупаните изхвърлени боклуци и дървета.