Резултати от търгове в Община „Тунджа“

Нови 61 896 лева се очакват да постъпят в Община „Тунджа“ след проведените на 27.10.2016 г. публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти.

Продадени бяха общо седем имота – три имота в землището на с. Победа, два в с. Симеоново, един в с. Безмер и един в землището на с. Калчево.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

images-1