Резултати от търгове в Община „Тунджа“

Нови 89 697 лева се очакват да постъпят в Община „Тунджа“ след проведените на 22 ноември 2016 година публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти.

Продадени бяха общо шест имота – пет имота в землището на с. Победа и един в с. Хаджидимитрово.

На публичен търг с явно наддаване беше предоставено под наем незастроено дворно място в с. Бояджик, за срок от 10 /десет/ години.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0