Резултати от търговете през месец август в Община „Тунджа“

След проведените на 18 август 2017 година три публични търга се очаква да постъпят 25 149 лева в община „Тунджа“.

Н публичен търг с явно наддаване бяха продадени девет дворни места – осем в землището на село Симеоново и един в село Хаджидимитрово.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.