Резултати от конкурса за рисунка на тема „Жътва“

Протокол
Днес 04.06.2024 г. жури в състав:
Председател: Милена Паскова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности“ в община „Тунджа“
Членове: Радостина Колева – художник, уредник в Музейна експозиция – дарение „Иван Колев“, с. Кабиле, Община „Тунджа“ и Смиляна Любомирова – директор ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, Община „Тунджа“.
Разгледа представените 49 творби на участниците в конкурса „Жътва”, организиран от Фирма „Пеликан Агро“ ЕООД със съдействието на община „Тунджа“ и присъди следните награди по възрастови групи в категория изобразително изкуство.
Първа възрастова група – предучилищна възраст (5 – 6) години
Първа награда:
Веска Светланова Арнаудова (5 г.) –;ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“
Втора награда:
Иванина Иванова Желязкова (6 г.) – с. Болярско
Трета награда:
Найден Димитров Генов (6 г.) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“
Поощрителни награди:
Даника Иванова Стоянова (6 г.) – ДГ „Изворче“, с. Кабиле, група „Пролет“, с. Дражево, община „Тунджа“
Десислав Веселинов Василев (7 г.) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“
Втора възрастова група от 1 до 4 клас
Първа награда:
Ивайла Мончева Стефанова (3 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Веселин Павлов Георгиев (1 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Втора награда:
Божидара Николаева Николова (1 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Сияна Стоянова Илиева (1 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Трета награда:
Петрос Теофанис Христанов (10 год.) – НЧ „Светлина – 1928“, с. Скалица, община „Тунджа“;
Пламена Павлова (8 год.) – НЧ „П. Р. Славейков“, с. Гълъбинци, община „Тунджа“
Поощрителни награди:
Динко Колев Колев (10 год.) – НЧ „Светлина – 1928“, с. Скалица, община „Тунджа“;
Миа Антон Иванова (4 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Калина Теодорова Трантеева (2 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Антоанета Илиянова Георгиева (3 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Божидара Деянова Иванова (4 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Трета възрастова група от 5 до 7 клас
Първа награда:
Евгени Евгениев Андонов (5 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Елина Стоянова Василева (5 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“;
Втора награда:
Моника Аврамова Миткова (7 клас) –ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Трета награда:
Исус Атанасов Василев (7 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;
Поощрителна награда:
Ибрям Махмуд Ибрям (12 год.) – ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“ ;
Пресиян Стоянов Илиев (5 клас) –ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“
Четвърта възрастова група от 8 до 12 клас:
Награди не се присъждат
Наградените ще бъдат уведомени допълнително за дата, час и място на награждаване.