Режат лентата на улица „Преслав“

На 9 юли 2019г. (вторник) ще се състои официална церемония по откриване на обновената улица „Преслав“ в Ямбол. Участъкът между ул. „Д. Благоев“ и ул. „Акация“ бе модернизиран по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Кметът на града Георги Славов ще пререже лентата на завършения обект от 11.00 часа, в района пред Народно читалище „Зора – 1945“.

По-късно, от 11.45 часа, в зала 107 на Община Ямбол ще бъде дадена заключителна пресконференция, на която ще бъдат отчетени резултатите от изпълнението на целия проект, включващ още два мащабни обекта в централната част на Ямбол. През есента на 2018 г. бе завършено модернизирането на втория участък от главната пешеходна улица „Георги Раковски“, също и на централните паркови площи, източно от Безистена.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие.