Редакционна поща

Това е ул. „Гавраил Кръстевич“. Намира се в центъра на Ямбол. Обичайна гледка… Докога така?