Регистрираха каруците в Ботево

Регистрация и преглед на пътните превозни средства с животинска тяга беше извършена днес в тунджанското село Ботево. Регистрирани са общо 21 каруци, с което регистрираните на територията на община „Тунджа“ превозни средства с животинска тяга стават 140.
Регистрацията се извършва според Наредбата за регистрацията и изискванията, на които трябва да отговарят превозните средства с животинска тяга в община „Тунджа“.
В 24 населени места няма нито едно регистрирано пътно превозно средство с животинска тяга.