Регионална среща между младежи и отговорните за младежката политика институции

ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА В ГРАД ЯМБОЛ МЕЖДУ

МЛАДЕЖИ И ОТГОВОРНИТЕ ЗА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА

30 септември 2017 година

Проект „Диалози на бъдещето. Иновации и устойчивост на младежките политики“ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ КД3 – „ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ“, Договор № 2017-1-BG01-KA347-036201
Организация: Институт за риск мениджмънт и комуникация при кризи – ИРМКК
Място на провеждане: Залата на Безистен, град Ямбол

Час Дейности Участници/Говорители
до 10:00 часа Регистрация на участниците и настаняване в залата за провеждане на Втора регионална среща по програма Еразъм+.
 
от 10:00 до 10:05 часа Официално откриване Г-жа Живка Томова – представител на ИРМКК
от 10:05 до 10:15 часа Приветствие към участниците от г-н Стамен Янев – Изпълнителен Директор на Българска Агенция за инвестиции.
 
от 10:15 до 10:25 часа Приветствие към участниците Г-н Георги Славов – Кмет на град Община Ямбол
от 10:25 до 10:35 часа Приветствие към участниците Г-жа Илиана Бицова – Зам.кмет на Община Ямбол
от 10:35 до 10:45 Приветствие към участниците Г-жа Петя Сярова – Директор на ПГ“Васил Левски“ Ямбол
10:45-11:00 Споделяне на впечатление и представяне на видеоматериал от Първа Национална младежка среща по проект на програма Еразъм+ „Диалози на бъдещето“. Младежката активност и опит в участие в състезания и проекти.
Таня Кирилова ученичка от 11г клас
11:00 – 12:00 Презентация на тема: Европейски младежки портали – възможности за намиране на партньорски организации, обучение и работа в Европа. Г-жа Гергана Петрова – старши учител по информатика и ИТ, Майкрософт експерт, Национален eTwinning посланик, Евродеск мултиплаер – Хасково

13:00 – 14:00 Местният бизнес в подкрепа на младежките инициативи. Приемственост в бизнес развитието на регионите. Представители на “Язаки” и “Баумит”
14:00 – 14:30 Дискусионен панел Въпроси-отговори
14:30 -15:00 Лидерство, иновации, инвестиции. Г-н Стамен Янев – Изпълнителен Директор на Българска Агенция за Инвестиции
15:00 – 15:30 Кафе-пауза
15:30 -16:00 Бранд. Комуникационно бранд позициониране. Г-жа Живка Томова- експерт “Комуникации и медии”
16:00 – 16:30 Пътят до NYU и състезанието с най-добрите- онлайн в реално време от Ню Йорк- споделяне, въпроси, отговори. Надежда Коритарева- студентка в NYU -International Relations, председател на сдружение “Академия Бъдеще за бизнес развитие”
16:30 – 17:00 Закриване на Първа регионална младежка среща по проект на програма „Еразъм+“. Връчване на YOUTHPASS сертификати. Пресконференция с участието на регионални медии.