Регионална среща за промените в климата 

На 24.03.2022 г. от 13,30 часа в залата на община „Тунджа“ ще се проведе Регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“. Партньор по проекта е ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново заедно с други 6 училища от страната, екологично сдружение „За Земята“, сдружение „Институт за прогресивно образование“ и норвежката организация „Проятели на Земята“. Проектът се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Срещата има за  цел да повиши  осведомеността, иницииране на мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

В срещата ще вземе участие ръководството на община „Тунджа, представители на РУО – Ямбол, партньорите по проекта,  педагози, земеделски производители, представители на бизнеса и на неправителствения сектор.

По време на срещата ще се разискват местните предизвикателства, свързани с климатичните промени, ще бъдат представени климатичните промени на климата във Веселиново за 40-годишен период, влиянието на климата върху земеделските култури, екологичното възпитание на младите хора и др.

Проект „променяме се с климата“

РЕГИОНАЛНА ВЪВЕЖДАЩА  среща –

 СЕЛО ВЕСЕЛИНОВО , ОБЩИНА тУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Програма

 

Дата на провеждане: 24 март 2022 г.

Място на провеждане: зала на община Тунджа

Време

Тема

Участници

13,00 – 13,30

Регистрация

 

 

13,30 – 14,30

Откриване на срещата и представяне на участниците в срещата и на проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø  Стоянка Белчева – Георгиева – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол

 

Ø  Диана Панева – старши учител по ПНЕ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 – презентация за екологичното възпитание в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Ø  Мариана Банчева – ръководител на проекта, „Институт за прогресивно образование“

 

Официални представители на местната власт:

Ø  Георги Георгиев – кмет на Община Тунджа

 

Ø  Стойко Стойков – Началник РУО гр. Ямбол

 

Ø  Светлозар Грозев – зам. кмет-

 

Влияние на климата върху биоразнообразието в община Тунджа“

 

 

 

Ø  Татяна Стоева – зам. кмет –

 „ Промяната на климата и въздействието му върху водните обекти в община Тунджа“

 

 

14,30 – 15,30

 

Основни предизвикателства, свързани с промените в климата и възможностите в образованието

 

 

Ø  Климент Минджов – ключов експерт по проекта 

Ø  Николай Петков – сдружение „За Земята“

Ø  Мариана Бошнакова – учител, експерт в сферата на гражданското и екологичното образование и образованието за развитие

15,30 – 15,45

Кафе-пауза

 

15,45 – 16,30

 

Местните предизвикателства, свързани с климатичните промени

 

 

„Изменението на климата от 1979 до 2020г. в с. Веселиново, община Тунджа“

 

 

„Влиянието на климата върху земеделските култури“

 

 

 

  Представители на местната общност.

Участници – експерти, педагогически специалисти, ученици

 

Ø  Пенка Динева – старши учител по история и география в  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

 

Ø  Стоян Александров – Председател на земеделска кооперация

„ Тракия“ в с. Болярско, община Тунджа и председател на зърнопроизводителите в област Ямбол

 

 

16,30 – 17,00

 

 

 

 

„Влиянието на климата върху земеделските култури“

 

 

Екологично възпитание на младите хора в община Тунджа -„ Климатичните промени в света“

 

Представители на местната общност.

Участници – експерти, педагогически специалисти, ученици

 

Ø  Живко Жеков – Управител на Бакалов – агрофирма

 

Ø  Елена Велкова – председател на НПО „ Младежта – европейското бъдеще на Веселиново“

17.00 – 17.30

Обобщение и заключения

Всички участници

17,30 – 18,30

Раздумка след събитието J

 

            Всички участници