Регионален конкурс „Устремени към върха“ за деца от 5 до 11 години

Регионалният конкурс  „Устремени към върха” за деца  от 5 до 11 години  организира  НЧ ”Пробуда-1909”  със съдействието на  РЕКИЦ „Читалища”. В него могат да участват  възпитаници на  детски градини, училища, читалища, школи, които да се изявят с песен, стихотворение, танц, акробатика и/или друг вид талант. Конкурсът ще се проведе на 01.06.2023 год. от 17.30 ч. в зрителна зала на НЧ ”Пробуда-1909”.

 Подаването на заявки е до 26 май 2023 година. 

Редът на явяване ще бъде изготвен 3 дни преди конкурса и всеки участник ще бъде предварително уведомен.

ЗАЯВКИ  за участие се приемат на адрес:

НЧ „Пробуда – 1909”

пл. „Страшимир Кринчев” 3

8601 гр. Ямбол

e-mail: probuda1909@abv.bg

 

За допълнителна информация на тел.: 0878700342; 0878700243