Реализиран проект по обществената инициатива „С Тунджа в сърцето“ в село Безмер

Успешно реализиран проект по обществената инициатива „С Тунджа в сърцето“ на община „Тунджа“, в село Безмер. Проект, който обедини усилията на местната общност, завърши с инсталирането на красиви табели на входа и в центъра на селото. Новата табела на входа на село Безмер приветства неговите посетители, а надписът с името на селото, разположен в неговия център, придава нов облик на общественото пространство.
На 5 юни 2024 г. новите символи на село Безмер, бяха официално открити. На откриването присъстваха Станчо Ставрев – кмет на община „Тунджа“, Пламен Петров – заместник-кмет на общината, Росен Русев – кмет на село Безмер, Полковник Милен Димитров – командир на ВФ 26030 село Безмер и жители на селото.
Проектното предложение постъпи съвместно от кметство село Безмер, Народно читалище „Светлина-1928“ и пенсионерски клуб „Здравец“ в селото. Реализацията му не би била възможна без участието на местната общност, която се включи с доброволен труд по облагородяване на пространствата. Освен финансирането от Община Тунджа, проектът бе допълнително финансиран от местните жители на село Безмер. „С Тунджа в сърцето“ не само обнови визуалния облик на Безмер, но и засили чувството на гордост и принадлежност сред местната общност.