Реализиран проект по инициатива „С Тунджа в сърцето“ на община „Тунджа“ в село Драма

Успешно реализиран проект по обществената инициативата „С Тунджа в сърцето“ на община „Тунджа“ в село Драма. В парковото пространство на село Драма бяха поставени две скамейки и маса, които ще служат за удобството и отдиха на местните жители и посетители на селото. Проектното предложение постъпи от кметство село Драма, а в реализирането му участваха местни жители.
На откриването присъстваха Пламен Петров – заместник-кмет на община „Тунджа“, Цвятко Цвятков – кметски наместник на село Драма, Маргарита Таскова – кметски наместник на село Дряново, местни жители и гости на село Драма. Особено вълнение предизвикаха изпълненията на народни песни и танци, които допринесоха за празничната атмосфера и подчертаха богатото културно наследство на региона.
Инициативата „С Тунджа в сърцето“ продължава да обединява общността и да създава по-добри условия за живеене в община Тунджа.