„Рано ми е“ – национална кампания за превенция на ранните бракове, половите стереотипи и насилието

Едновременни събития в 7 български града ще отбележат Международния ден на толерантността – 16 ноември

 

Български фонд за жените, с партньорството на младежките клубове към организациите „Голям брат, голяма сестра – България“, сдружение „ГЛОУ“, читалище „Умение 2003“, спортен клуб „Изида-Свиленград“, „Екомисия 21 век“ и фондация „П.У.Л.С“, организира национална кампания „Рано ми е“, насочена към превенция на ранните бракове и ранното отпадане от училище, за преодоляване на стереотипите и насилието, основани на пола, и за въвеждане на здравно и сексуално образование в учебната програма.


С едновременни събития в 7 български града – Пловдив, Велико Търново, Смолян, Ямбол, Свиленград, Ловеч и Перник, младежите ще предоставят на свои връстници базови знания за сексуално преносимите инфекции, предпазване от нежелана бременност, проблемите от ранните бракове, последствията от ранното отпадане от училище и др.
Организациите – партньори в кампанията вече месец работят по различни инициативи и използват иновативни подходи, за да достигнат до своите връстници – от интерактивни игри и семинари, през дискусии и видео послания, до безплатни прожекции, конкурс и флаш моб.
Кампанията цели да насочи общественото внимание към необходимостта от повишаване на здравната и сексуална култура на подрастващите и за нуждата от достъп до образование, което да изгражда система от знания, умения и позитивни нагласи за здравословно и отговорно поведение у всички младежи.
От Български фонд за жените алармират, че едва 20,9% от българските ученици имат достъп до лекции в областта на здравното и сексуално образование и модерните методи за контрацепция в училище, по данни на Международната федерация по семейно планиране (IPPFEN). След нас са само Чехия и Литва. Липсата на знания за сексуално преносимите инфекции, нежеланата бременност, както и за отношението на противоположния пол към секса е шокираща. Нещо повече сексуалната грамотност намалява – от 32,8% през 2013 г. до 30,2% през 2015 г.
Затова не е изненада, че младите хора имат изключително рисково сексуално поведение – 40% не са използвали презерватив при първия си полов акт, поддържат паралелни сексуални отношения и кратка продължителност на сексуалните партньорства. Налице е също висока честота на ранната бременност (до 19 г.) и броя на абортите във възрастта 15-19 години. По този показател България е на първо място в Европа, заедно с Русия и Украйна. През 2009 повече от 10000 момичета са родили преди да навършат 20-годишна възраст, а почти 500 от тях са били под 15 години. Статистическите данни за сключените бракове през периода 2010-2015 г. сочат, че има тенденция към увеличаване на случаите на встъпилите в брак непълнолетни деца.
„Тази статистика има сериозни социални измерения, защото ранната бременност води до ранно отпадане от училище, а това възпрепятства личностното развитие на момичетата. Ниското образование води и до трудна реализация на пазара на труда, до по-ниски доходи, прави жените икономически зависими и намалява, съответно, техния принос към икономическия растеж,“ коментират от Фонда. „Нивото на образование рефлектира също върху отношенията вътре в семейството и най-вече върху отношението към децата.“

Повече за събитията по градове:

Сдружение „ГЛОУ“ са подготвили състезателна игра в 9 етапа, в която ученици от езиковите гимназии във Велико Търново и Смолян ще получат и постепенно затвърдят знанията си за сексуално преносимите инфекции, начините за предпазване от нежелана бременност и проблемите от ранните бракове.

Голям брат, Голяма сестра – Пловдив ще представят на пресконференция резултатите от четири събития за младежи между 14 – 19 години, и техните видео послания, по повод кампанията. Организацията успя за 2 седмици да обучи над 60 деца в Пловдив, от различни етнически групи, включително младежи от институциите, които да станат мултипликатори на обучението сред своите връстници.

Екип от доброволци на Екомисия 21 век направи анкета сред младежката общност в Ловеч за проучване знанията и нагласите относно сексуалното и репродуктивно здраве, обучи ученици от 3 училища на територията на общината и ги подкани да поразсъждават в конкурс за есе на тема: „Рано ми е”. На 16 ноемри от организацията предвиждат флаш моб на централната пешеходна зона и награждаване на победителите в конкурса.
Фондация „П.У.Л.С“ ще проведат семинар за обучители на връстници, които чрез интерактивни методи да провокират младите хора да научат повече по темите контрацепция и сексуално предавани инфекции. На 16 ноември ще посетят три училища в гр. Перник, за да запознаят младите хора с проблемите на рисковите сексуални контакти и ще инициират дискусия сред тях на тема „Необходимо ли е сексуалното образование в училище“. Инициативите им включват още информационна кампания в централната градска част, семинар #ЗаНасиСекса и заснемане на промоционално видео „Рано ми е!”
Младежи от спортен клуб „Изида-Свиленград“ ще се срещнат с ученици до 8-ми клас, предимно от ромски произход, на които ще разкажат повече за рисковете от ранните бракове и ранното отпадане от училище, и ще им прожектират филм, който да повиши тяхната здравна култура. Организира се и следобедна прожекция на филма в местното кино, на която ще присъстват ученици от всички училища в Свиленград.

Читалище „Умение 2003“ стигат до младежите чрез онлайн кампания в социалните мрежи, състояща се от лични видео послания на млади хора по темата за опазване на сексуалното здраве и репродуктивните права и превенция на ранната раждаемост. Предвидени са тренинги в гимназии и в основни училища, с преобладаващо ромско население, в Ямбол чрез интерактивни игри, които се модерират от съученик на участниците и ще провокират младите хора да поразсъждават по темата за какво все още не са пораснали.

Проектът „Младежки клубове по равнопоставеност: сексуалното образование на младите хора в борба с ранните бракове, джендър стереотипите и насилието“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Телъс Интернешънъл Юръп“.

За Български фонд за жените:
Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. Организацията работи за гарантиране на правата на момичетата и жените, за повишаване на информираността на обществото относно половите стереотипи и за тяхното изкореняване, за премахването на всички форми на дискриминация и насилие, основано на пола, както и за постигането на реална равнопоставеност между половете.

За повече информация:
Гергана Куцева, PR и фондонабиране, Български фонд за жените, gergana@bgfundforwomen.org, моб. тел.: 088 727 53 01, www.bgfundforwomen.org.

14963255_1172231702870481_7961205816434188274_n