Районна здравноосигурителна каса уведомява

О Б Я В А

 

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

  ГР. ЯМБОЛ

УВЕДОМЯВА

         Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че Договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и ЕТ „Д-Р ИВАН ВИРТ – АИППМП”, представляван от д-р Иван Йохан Вирт, месторазположение на лечебното заведение (адреси на помещенията, в които е извършвана лечебната дейност) – гр. Ямбол, ул.  „Христо Смирненски” № 2, ДКЦ 1 – кабинет 303, се прекратява, считано от 30.08.2019г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Иван Йохан Вирт здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 30.08.2019 година.

          

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. “ д-р П. Брънеков” №1,                 тел. 046 68 50 12