Разширяват обхвата на района с ограничителни мерки в ромската махала

На заседание днес членовете на Областния медицински съвет взеха решение за разширяване обхвата на района с ограничителни мерки в Ямбол предвид разпространението на COVID 19, усложнената епидемиологична обстановка в града и увеличения брой на доказано болни. 
Разширяването на зоната се налага и поради очакването за увеличаване броя на заболелите в района, изразено от директора на РЗИ д-р  Лиляна Генчева. 
Предвид горното, Областен медицински съвет взе решение и РЗИ Ямбол издаде заповед за въвеждане на ограничителни мерки в района на   улиците: От улица „Акация“ – улица „Илинден“, улица „Крайречна“, “Марица“, „Стидовска“, „Амбарица“ и улица „Витоша“ до района на улица „Тимок“,  ул. „Преслав“, в частта от улица „Акация“ до улица „Тимок“, улица „Кожух планина“ от улица „Преслав до улица ‚Крайречна“. 
Разширяването на зоната и ограничителните мерки влизат в сила от днес 6.05.2020г.. 
Ограничителните мерки взети с решение на Областния медицински съвет от 04.05.2020 г. остават в сила.