Разнообразни прояви на фестивала „Нощ на прилепите“ в Генерал Инзово

На 17 април 2022 г. в Народно читалище „Н.Й. Вапцаров 1926“ в с. Генерал Инзово се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“ – част от проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, осъществяван от Фондация „Екология, комуникации и общество“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. Събитието се организира в подкрепа на опазването на многобройните видове прилепи, почти всички от които се срещат и у нас. Студеното време и проливният дъжд не попречиха на провеждането фестивала, като той се проведе в концертната зала на читалището, вместо на първоначално обявеното място – паркът на с. Генерал Инзово.

Програмата на фестивала „Нощ на прилепите“ включваше разнообразни изяви.

Беше представена фотоизложба, в която бяха показани двадесет фотографии на целевите видове на проекта – обикновената блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка, южният гребенест тритон и седемте вида прилепи – в естествената им среда, с акцент върху заплахите и мерките, които се предприемат за подобряване на тяхното природозащитно състояние. Посланието на изложбата беше „Да опазим общия ни дом!“ и вниманието на публиката беше насочено към връзката между човека и природата, както и към влиянието на човешките дейности върху животните и средата, която обитаваме заедно с тях. Уникалните авторски фотографии са дело на Георги Попгеоргиев, Атанас Грозданов и Наука за природата. Фотоизложбата ще остане експонирана във фоайето на читалището до края на месец април.

Специално за децата се изигра куклената пиеса „Слънчев лъч“ от румънския драматург Адриану Попеску с участието на актьорите Деян Михайлов и Ася Димитрова в ролите на Мишока и Балерината.

Богатата концертна част включваше изпълнения на известната певица Мартинна, фолклорни песни и танци изпълнени от певчески и танцови състави от община Тунджа. Вълнуващо за зрителите беше да чуят и изпълнение на местната народна певица-ветеран, осемдесет и една годишната баба Гинка от с. Генерал Инзово.

На специално монтиран на сцената екран се прожектираше и интересен късометражен филм посветен на застрашените видове и техните местообитания.

Беше обособен и щанд, където желаещите получиха рекламни подаръци и информационни материали – раници, термочаши, шапки, химикалки, информационни листовки.

Фестивалът се организира от „Клевър Солушънс“ ЕООД в изпълнение на дейности по работа със заинтересованите страни по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ (с бенефициент Фондация „Екология, комуникации и общество“), финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“. Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000: Бакаджиците, Река Мочурица, Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар и Свети Илийски възвишения, на територията на МИГ Тунджа. Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видовете: обикновена блатна костенурка, червенокоремна бумка, южен гребенест тритон и 7 вида прилепи: Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Подковонос на Мехели, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил прилеп. Общата продължителност на проекта е 32 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 040 147,60 лв., от които 15 % (156 022, 14 лв.) национално и 85 % (884 125,46) лв. европейско съфинансиране.