Размяна на добри практики

Учители и ученици от 134 СОУ „Д. Дебелянов“, гр. София гостуваха на своите колеги и връстници от ОУ“Любен Каравелов“ – Ямбол. Те наблюдаваха урок – добра практика и иновативни технологии,  в 7 клас  в часа по биология с преподавател Динка Иванова.
Урокът по английски език в 3 „ Б“ клас бе посветен на семейството. Учениците на г-жа Галина Димитрова се забавляваха истински и показаха много, работиха сплотено и екипно, за да постигнат поставените задачи. Тяхната засилена активност и емоционалност допринесе за по-ефективно възприемане и качествено усвояване на учебния материал.
Уроците дадоха възможност да бъдат открити силните страни на всеки ученик чрез прилагане на иновативни форми и методи на преподаване.