Ради Иванов Колесов във времето на просвещение, подвиг и саможертва

Христина Женкова , уредник в РИМ Ямбол

Ради Иванов Колесов е роден  на 26 ноември 1837 година във Втори отдел на Ямбол- Каргон.  Осмото дете родено  в семейството на занаятчията Иван Стоянов и Дона Иванова. По занаят бащата е колар, откъдето идва и фамилното име – КОЛЕСОВ.

Първоначално образование получава във  взаимно училище към църква „Света Троица” – Ямбол при даскал Стоян, който преподавал на български език.

Воден от желание за повече знания едва 16 годишен заедно с Тодор Вълков напускат града и се установяват в гр. Елена, където по това време има „голямо учение”, както казват съвременниците. Установява се на квартира  в  метоха на Хилендарския манастир и се записва ученик в известното училище на  Христо Кършовски .

В гр. Елена има шанса да влезе в обкръжението на Георги С. Раковски , който разпалва патриотичните и свободолюбивите му чувства..

Годината 1856 е преломна в живота на Колесов. Тогава се  оказва в центъра на въстанието  организираното от капитан Никола Филиповски като  писар и един от главните съзаклятници на готвения бунт.. След разгрома на бунтовниците е заловен и осъден на смърт.

С помощта на влиятелната  търновка Гена Бонева /Бяла Бона/ и ямболските първенци срещу няколкостотин турски златни лири смъртната му присъда е заменена с 3 години затвор.

В  Търновския затвор усърдно чете и изучава руски език. Плод на неговите усилия е превода от руски на немската   „Повест на Генрих Айсенфелский”           от Христофор Шмит, който излиза в тираж 2000 броя през 1859г. Така Ради Колесов се явява първия преводач на западноевропейска литература от Ямбол. Според биографа на Колесов Андрей Андреев в затвора започна да превежда и на  биографията на Александър Мкедонски, но тя както и други творби на автора не е запазена.

През 1860г. се завръща в родния Ямбол, посрещнат от своите съграждани тържествено като страдалец и борец за народна свобода. Отдава се на любимото си учителски поприще, но намира време да осъществи и някои свои творчески планове. Става учител във взаимното училище към църквата „Света Троица”.

Това е времето, когато за главен учител на ямболските училища е избран народния поет Добри Чинтулов. Между двамата се заражда творческа и обществена близост, която спомага за оформяне личността и светогледа на Колесов. Нещо повече, в негово лице Д. Чинтулов вижда свой заместника като главен учител, след изтичане договора му с ямболската община.  В училище Колесов чете на своите ученици повестта за храбрия Хенрих и така ги въвежда в тайните на художественото майсторство. В спомените на неговите ученици се подчертава силата на разказа на даскала за героя и всички те”….възхитени от него слушахме тая много достоянна за нас книга.”

Контактите с ямболското гражданство става и в домашна обстановка- той чете на съгражданите си вестници, изнася беседи, организира вечерно училище за неграмотни възрастни и по този начин ги подготвя за възприемане на светското художествено слово.

Притежава една от най – големите лични библиотеки в града.

В Ямбол само за две години / умира на 29 юни 1862г./ Колесов успява да обедини около себе си кръг от млади  решителни и влиятелни хора, които ще бъдат основата на ямболския революционен комитет от 1873г.

Обществената му дейност включва и идеята за създаване на едно общество, което седем години след смъртта му /1869г./ ще основе „Ямболското благодетелно читалище”.  

На 29. юни 1862г.  в разцвета  на своята младост  ненавършил 25 години даскал Ради  починал покосен от туберкулоза. Погребан е в двора на църквата „Св. Троица” в Ямбол.

След смъртта му ямболският художник – зограф – Александър п. Георгиев нарисувал негов портрет. Той е един от първите опити за светски портрет в Българско от началото на 60-те години на ХІХв.. Единствен с епитафия на страничната облегалка на стола, на който е седнал Даскала. Тук Колесов е представен в типично работна обстановка – с перо в ръка пред белите листи, разтворени книги и глобус близо до масата на земята.

Като заслужен реверанс към делото на Ради Ив. Колесов в Ямбол е учредена награда с принос в областта на образованието, която носи неговото име.

 

ЛЕТОПИС С ВАЖНИ ДАТИ ОТ ЖИВОТА НА Р.КОЛЕСОВ

 

Роден на 26.11.1837г. в Ямбол

Първоначално образование получава в Ямбол, а от 1853г. в „Даскалоливницата” в гр. Елена.

Декември 1854г. се запознава с идеолога на българската национална революция Георги Стойков Раковски

1856г. капитан Никола Филиповски подготвя въстание и Ради Колесов е избран за писар на четата. След предателство е заловен в Габрово- 1857г.. Осъден на смърт

1860г. освободен от затвора и се завръща в Ямбол

1860-1862г. учител във взаимното училище към църквата „Св. Троица” в Ямбол.

Умира на 29 юни 1862г. в Ямбол.

 

 

ОБЩЕСТВЕНА И ПАТРИОТИЧНА ДЕЙНОСТ

 1860-1862 г. учител в Ямбол

Изявен деец на църковните борби в града срещу гръцкото духовенство.

Организатор на революционното ядро, което става основа на създадения през 1873г. Ямболски революционен комитет.

Притежава една от най – богатите библиотеки в Ямбол

Обединява около себе си кръг от интелигенти и прогресивно настроени младежи, който поставя началото на създаденото през 1869г. „Благодетелно Ямболски читалище”

Първи преводач от Ямбол

Автор стихотворения и песни и на сборник „Гуслица” /незапазена/.

 

Изготвил : Христина Женкова