Равен шанс – двудневен семинар

Дейностите по  проект „Равен шанс” през нова година продължиха в хотелски комплекс „Галина Палас в  община Тополовград,област Хасково, където  от 10  до 12 януари 2020 г. Сдружение ”Ямболски младежки информационен център” – Ямбол проведе трети обучителен модул  за млади хора. Проект”Равен шанс”,финансиран по Национална програма за младежта(2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.      

Двадесет младежи и девойки на възраст до 29 г.  от Ямболска област обсъдиха

следната тема ”Неформалното образование, лекторите Димитринка Димитрова и Илияна Димитрова запознаха младежите и представиха нови идеи за работа при неформалоното образование, запознаха се с  възможностите за тяхното финансиране и  реализация. Акцент на семинара беше неформалното образование, ефективното общуване, организиране на срещи, план за работа, организиране на различни прояви. Младите хора се научиха да подготвят план за дейностите,  да пишат план за инициатива или провеждане на обучение. Дискутираха как да мотивират своите приятели за да се включат в организацията на инициативи и изпълнението на проекти.

Обсъдени бяха предизвикателствата и перспективите за активно включване на младите хора от Ямболска област в програми, финансиращи обучение и заетост на младежи, както и ролята на ЯМИЦ за тяхна подкрепа.

Чрез решаването на конкретни казуси и работа по групи участниците в семинара научиха повече за работата в екип, за  генериране на идеи, за ефективна организация на проявите в тях.

Освен занимания, тренинги и обучителни игри младежите и девойките имаха време за разходки в планината.

 

Калоян Калиманов – ръководител проект

Сдружение”ЯМИЦ” –Ямбол