Равен шанс – двудневен семинар

Дейностите по  проект „Равен шанс” през тази година продължиха в      Гранд хотел Севти влас , където  от 29 ноември до 01 декември 2019 г. Сдружение ”Ямболски младежки информационен център” проведе втори обучителен модул  за млади хора. Проект”Равен шанс”,финансиран по Национална програма за младежта(2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.    

Двадесет младежи и девойки на възраст до 29 г. от Ямболска област обсъдиха темата ”Неформалното образование” ,  а лекторите Пенка Георгиева и Димитринка Димитрова запознаха младежите и представиха нови идеи за работа при неформалното образование. Присъстващите се запознаха с  възможностите за тяхното финансиране и  реализация, направиха предложения за подобряване на градската средата и активно им участие в обществения живот. Акцент на семинара беше неформалното образование, ефективното общуване, организиране на срещи, събрания и  различни прояви. Младите хора се научиха да подготвят план за дейностите,  да пишат съобщение и информация за проведено събитие. Дискутираха как да мотивират своите приятели за да се включат в организацията на инициативи и изпълнението на проекти.

Чрез решаването на конкретни казуси и работа по групи участниците в семинара научиха повече за работата в екип, за  генериране на идеи, за ефективна организация на проявите в тях.

Обсъдени бяха предизвикателствата и перспективите за активно включване на младите хора от Ямболска област в програми, финансиращи обучение и заетост на младежи, както и ролята на ЯМИЦ за тяхна подкрепа.

Освен занимания, тренинги и обучителни игри младежите и девойките имаха време за разходки и спорт.

Калоян Калиманов – ръководител проект

Сдружение”ЯМИЦ” –Ямбол