Равен достъп до образование за всеки ученик от община „Тунджа” във време на извънредно положение

Община „Тунджа“ осигурява 150 лаптопа и 23 таблета за семейства на деца от селата, включени в състава й, които нямат в дома си достъп до интернет. Директорите на учебни заведения ще обезпечат ваучери за интернет за тези семейства. По този начин общината и учебните заведения с обединени усилия гарантират равен достъп до образование за всяко дете от общинската образователна инфраструктура в тази извънредна ситуация, в която дистанционната форма на обучение е единствената алтернатива.

Общината очаква и финансиране на проектно предложение за още 50 таблета с включен пакет за интернет, които също ще бъдат предоставени на учебните заведения за целите на дистанционната форма на образование.

Средствата за закупуването на устройствата- лаптопи и таблети са осигурени от Фонда за подпомагане на ученици и студенти с високи постижения в образованието и в неравностойно социално положение, а тези за таблетите – с ресурса на европейското и друго проектно финансиране. По този начин общината за пореден път консолидира ресурси от различни източници, за да отговори на очакванията и потребностите на хората, а в случая – да гарантира равен достъп до образование за всяко дете в тази извънредна ситуация.

Хора с големи и щедри сърца също се включиха в инициативата на общината. Адвокат Марина Ангелова от Ямболска адвокатска колегия осигурява лаптоп и таблети за семейството на Недялка Кирчева от село Овчи кладенец, в което 3 от децата са ученици.

След статията на журналистката Силвия Георгиева от вестник „Сега”, в която е разказана историята на семейството на Радостина и Евгени Кирови от село Генерал Инзово и техните 4 деца, щедри хора с големи сърца даряват два лаптопа за целите на образованието им. Това са учителят от Аксаково Варненско Веселин Добрев и фотографът от София Васил Николов. Благодарим им и сме сигурни, че и други щедри хора ще последват техния пример!

Ако искате да направите подарък на дете, което няма компютър, можете да се свържете с община „Тунджа”.