Работно съвещание с директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

В зрителната зала на Община Ямбол се проведе  последното за учебната 2019 – 2020 година работно съвещание с директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, организирано от Регионално управление на образованието – Ямбол. На срещата присъстваха кметът на Община Ямбол Валентин Ревански, областният управител на Ямболска област Димитър Иванов, Стойко Стойков – началник на Регионално управление на образованието – Ямбол, заместник-кметът на Община Ямбол Енчо Керязов, Кольо Пехливанов- главен експерт в отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Болярово, Добринка Ангелова- началник отдел „Образование” в Община Тунджа, инспектор Иван Караманолов, представител на Областна дирекция на МВР, главен инспектор Иван Динев от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Милена Янъкова -директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и Митко Филипов- директор на секретариата на ОС на БЧК-Ямбол.

Стойко Стойков откри работното съвещание и изтъкна, че през март образователната система е била поставена пред необичайно предизвикателство – учебни занятия от разстояние в условията на извънредно положение и пандемия. Той анализира резултатите от проведеното национално външно оценяване в седми клас и държавни зрелостни изпити в дванадесети клас в Ямболска област през учебната 2019 – 2020 година и отчете по-добри резултати спрямо предходната учебна година.

Валентин Ревански изтъкна, че обстановката е трудна, но учителите трябва да продължават да вършат своите задължения. „Всеки знае каква е тежестта на образованието във всяка държава. За мен то е един от основните стълбове на всяка страна, защото няма по-голям капитал от образованите хора, а най-опасно е обратното – неграмотността и необразоваността. Аз съм убеден във вашия професионализъм, може би е необходимо по-голямо настояване към родители и ученици да бъдат съпричастни към образователния процес, който водите. Пожелавам още по-добри резултати за учениците от областта през тази учебна година. Не трябва да се делим на общини – Ямболска област е нашият дом и всички трябва да работим в една посока – по-добро образование.“, каза кметът.

Главен инспектор Иван Динев от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ припомни на директорите основните изисквания, които се отнасят за училища и детски градини за спазване на пожарната безопасност.

Митко Филипов изтъкна сътрудничеството на БЧК с учебните институции и увери присъстващите, че доброволците на организацията са винаги готови да оказват помощ.

На деловата част от работното съвещание останаха директорите и представителите на РУО-Ямбол.