Работна среща с читалищните секретари в община „Тунджа“

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев проведе днес първата за 2017 година работна среща със секретарите на читалища. Участие в срещата взеха и експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“.

Обсъди се разпределението на общинската допълваща субсидия за всяко от читалищата, културния календар за годината и предстоящите прояви, посветени на празника на общината за 2017 г.

Читалищните секретари обсъдиха и въпроси, свързани с организацията на художествената самодейност в тунджанските читалища, културният обмен на художествени колективи и съвместни прояви през предстоящата година.