Работна среща с читалищните секретари в община „Тунджа“

На 13 февруари 2018 г., от 10:00 часа, в конферентната зала на Община „Тунджа”, се проведе работна среща с представители на читалищата.

В срещата взеха участие Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа”, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари, Иванилина Йовчева – представител от РЕКИЦ Ямбол и експерти от общинската администрация.

Иванилина Йовчева, експерт „читалища” от РЕКИЦ Ямбол, коментира с присъстващите пререгистрацията на народните читалища, която след новите промени от декември 2017 година, ще се извършва вече в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията. След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища народни читалища, читалищни сдружения, Съюзът на народните читалища и техните клонове ще имат тригодишен срок (до 31.12.2020 г.), за да се пререгистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията.

Татяна Стоянова – началник на отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ и Нели Ройдева – председател на Сдружение „Читалища с бъдеще – 2012, обсъдиха с присъстващите разпределението на общинската допълваща субсидия за 2018 година за всяко от читалищата.

Бяха обсъдени и предстоящите ангажименти на читалищата в организацията и провеждането на Международния маскараден фестивал „Кукерландия 2018“, на който общината е съорганизатор, заедно с Ямбол.

Заместник – кметът Станчо Ставрев благодари за отличното представяне на кукерските групи в провелите се до момента маскарадни фестивали.

Читалищните секретари обсъдиха и въпроси, свързани с организацията на художествената самодейност в тунджанските читалища и съвместни прояви през натоящата година.