Работна среща с читалищните секретари в община „Тунджа“

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев проведе днес работна среща със секретарите на читалища. Участие в срещата взеха и експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“.

Обсъди се разпределението на общинската допълваща субсидия за всяко от читалищата, културния календар за годината и предстоящите прояви, посветени на деня от създаването на община „Тунджа“ – 6 октомври.

Заместник-кметът Станчо Ставрев добави, че освен с допълваща субсидия, община „Тунджа“ винаги е подкрепяла всички читалища за популяризиране на тунджанската самобитност и творчество, чрез осигуряване на транспорт, във връзка с участията им в множество фестивали, конкурси и събори.

На работната среща беше разгледана и възможността за кандидатстване, чрез подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”, на служители със средно образование от обществените библиотеки за обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар“, специалност „Библиотекознание“.

 Председателят на сдружение „Читалища с бъдеще – 2012“ – Нели Ройдева, изрази своята благодарност за разбирането и подкрепата от страна на община „Тунджа“ към всички читалища.

Читалищните секретари обсъдиха и въпроси, свързани с организацията на художествената самодейност в читалищата, културният обмен на художествени колективи и съвместни прояви през предстоящата година.