Работна среща с представители на частни охранителни фирми проведе ръководството на ОДМВР – Ямбол

   На срещата в ОДМВР – Ямбол присъстваха зам.-директорът – комисар Евгени Христов,  комисар Георги Кючуков – началник отдел „Охранителна полиция“, началници на сектори и групи в областната дирекция и и представители на частните охранителни фирми, осъществяващи дейност в обекти със стратегическо значение и на обществени сгради и места на територията на региона.

    Комисар Христов поздрави участниците и изказа своята удовлетвореност от доброто сътрудничество между полицейските структури и охранителите от частния сектор в областта. Той подчерта, че комуникацията и взаимодействието между структурните звена на ОДМВР и частните охранителни фирми е от изключителна важност и значение за ефективността на съвместната им работа за повишаване сигурността на гражданите.

    Представителите на частните охранителни фирми,  бяха запознати със състоянието и динамиката на оперативната обстановка по линия на охранителната дейност на територията на областта. Обсъдени бяха и проблеми, възникнали в процеса на работата и бяха представени насоки за тяхното разрешаване.  Разгледана беше възможността за изпълнение на съвместни действия,  за обезпечаване на обществения ред и недопускане извършването на престъпления преди, по време и след празничните мероприятия по повод на Националния празник 22 септември – Ден на независимостта на България. Акцентирано беше върху повишаване на вниманието и подобряване на пропускателния режими  в охраняваните обекти намиращи се в райони, където се очаква да има струпване на хора.

   Набелязвани бяха конкретни форми за сътрудничество и взаимодействие между полицейските управления в областта и фирмите, извършващи частна охранителна дейност, насочени към подобряване опазването на обществения ред и противодействието на престъпността на територията на областта и във връзка с предстоящите избори за общински  съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

   Участниците в срещата изтъкнаха, че именно добрата комуникацията, обмена на информация и навременното взаимодействие при възникване на различни ситуации и инциденти са решаващи в  съвместната работа. 

 

 

18.09.2019 г.

Татяна Павлова