Работна среща с експерти по водно спасяване 

bty

На 10 септември 2022г., в Националния учебен център по водно спасяване на БЧК в град Созопол, се проведе експертна работна среща на тема: „Ускорена форма за обучение на водни спасители – опит, ефективност, проблемни области и интегритет“. Инициативата е на БЧК – Ямбол и имаше за цел организацията да представи обученията за водни спасители – ускорена форма, осъществявани през последните осем години, като успешен модел за подготовка на кадри.
и начин да се подпомогне осигуряването на необходимия брой водни спасители, които да обезпечат водноспасителната дейност.
Участие взеха: инж. Митко Филипов – директор на Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол, Антон Налбантов – директор Дирекция „Водноспасителна служба“ на БЧК и експерти в дирекцията, Стойчо Стойчев – зам.-председател на НС на БЧК, доц. Стоян Андонов – председател на Националната комисия по водно спасяване и член на НС на БЧК, Николай Димитров – зам.-председател на Асоциацията на концесионерите на морски плажове, Койчо Коев – директор на Националния учебен център по водно спасяване в град Созопол, специалист „Водноспасителна дейност“ и инструктор по водно спасяване към БЧК – Ямбол и Георги Георгиев – гл. експерт в РУО – Ямбол,
Инж. Митко Филипов приветства участниците, като благодари за подкрепата, която Ямболската червенокръстка организация получава през годините от националното ръководство на БЧК, съдействието от екипа на Водноспасителната служба и партньорите за осъществяването инициативи, свързани с водноспасителната дейност и превенция на травматизма.
Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност“ в Секретариата на Обл.С на БЧК и Васил Загорчев – инструктор по водно спасяване представиха моделът за провеждане на обучения за водни спасители – ускорена форма, като успешен модел за подготовка на кадри и начин за подпомогне стопаните на водни обекти в осигуряването на необходимия брой водни спасители, които да обезпечат водноспасителната дейност.
По време на дискусията участниците обсъдиха положителните страни от ускорената форма за обучение на кандидати за водни спасители, проблемни области и възможностите за успешно интегриране и мултиплициране на моделът за подготовка на кадри в други областни структури на БЧК.
Николай Димитров – зам.-председател на Асоциацията на концесионерите на морски плажове изрази задоволство от споделения опит, като се ангажира да запознае останалите членове на асоциацията и съдейства за осъществяването на всяка инициатива, свързана с водната безопасност и обезпечаване на охраняеми водни обекти.
В края на работната среща, инж. Митко Филипов благодари на всички за присъствието и активното участие по време на дискусията. Това е израз не само на доверие и висока оценка за постигнатото от БЧК – Ямбол през годините, но и сериозен ангажимент и отговорност да продължим да развиваме и надграждаме постигнатите положителни резултати.

СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ

bty
bty