Работна среща на директори и кметове от община „Тунджа“ с Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений

Работна среща с участието на директори на общински образователни институции, кметовете, кметски наместници на населени места и служители на общинска администрация се проведе в община „Тунджа“. Тема на срещата в края на учебната 2023/ 2024 г. бе „Междуинституционално взаимодействие и партньорство за обхващане и задържане на децата и учениците от община „Тунджа“ в задължителна предучилищна и училищна възраст в общинската образователна система през учебната 2024 – 2025 година“.
Срещата откри Станчо Ставрев- кмет на община „Тунджа“, който представи специалния гост Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений. В контекста на темата, Сливенският митрополит постави акцент върху възможностите, чрез обучение по религия, в образователните институции, в подходяща форма и по утвърдени програми от Министерство на образованието и науката, да се допринесе за възпитанието на децата и учениците. Той сподели готовност на Сливенска митрополия да съдейства за обучението на педагози и осигуряване на учебници, учебни помагала, одобрени от Министерство на образованието и науката. В хода на дискусията директорите на общински образователни институции представиха настоящия опит и практика за обучение по религия, като изразиха мнение, че диалогът между светското и религиозното може да се случи в образователна среда, с подходящи методи и подходи, с цел за по-доброто възпитание и ценностна ориентация на децата и учениците. В този диалог от изключителна важност е приобщаването на родителите като компонент на родителската общност.
Друг много важен акцент на срещата е дейността, опазването и възстановяването на храмовете в населените места на територията на община „Тунджа“. Местните общности припознават храмовете като духовно пространство и ги поддържат.
Община „Тунджа“ благодари на Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений за мъдрите слова, съдържателния разговор, пълноценната среща, поетите ангажименти и отговорности на Сливенската митрополия. Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений подари икона на Света Богородица и получи подарък- кошница с продукти произведени на територията на общината.