Работна среща за проблемите на водноспасителната дейност на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ямбоската червенокръстка организация бе домакин на работна среща, посветена на водноспасителната дейност на БЧК.

      Участие взеха: инж. Митко Филипов, директор на Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол; Антон Налбантов, директор на дирекция „Водноспасителна служба“ в НС на БЧК; Радостина Карагеоргиева, служител „Комуникации“ в европейския офис на Червения кръст в Брюксел; Здравко Динев, гл. експерт в РУО – Ямбол; Галина Александрова, директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Зимница, община Стралджа; Маринка Господинова, учител в детска градина „Кольо Тенев“ в с. Тенево, община Тунджа; Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“ в Обл.С на БЧК – Ямбол.  

       Антон Налбантов представи дейността на Водноспасителната служба на БЧК, нормативната уредба, направленията на развитие и постигнатите положителни резултати  през годините. Подчертано бе отличното взаимодействие с държавните органи и институциите по места и партньорствата с корпоративния бизнес, като форма за подкрепа и финансиране на обучителните програми и дейности за превенция на водния     травматизъм.

       Добриела Праматрова запозна участниците с програмите за превенция на водния травматизъм сред деца от различни възрастови групи, реализирани от БЧК – Ямбол, целите и задачите, които организацията си поставя, чрез тяхното осъществяване, обхват и постигнати резултати. Подчертана бе активната ролята на медиите, като коректен партньор на БЧК – Ямбол в осъществяването и популяризирането на темите за водната безопасност и дейностите, които се осъществяват с отделните целеви през цялата година.     

       Галина Александрова, директор на училището в с. Зимница представи опита  при осъществяването на две от образователните програми за превенция: „Приятели с водата“ и „Водноспасителен минимум“, любопитството и интереса, които децата проявяват към учебните помагала, предоставени от БЧК – Ямбол и използваните интерактивни подходи за привличане вниманието и активното участие на всяко дете.

       Като учител в детска градина, Маринка Господинова сподели положителния ефект за деца и учители от въвеждането на програмата „Дръж под око“, осъществена за първи път тази година, ценната информация и съвети, съдържащи се в учебното помагало.  Програмата дава възможност по интересен и забавен начин децата, техните родители и учители да се обучават и усвояват основни правила за водна безопасност за намаляване на риска от инциденти с фатален край.        

     В края на работната среща, инж. Митко Филипов, директор на Секретариата на ОбС на БЧК – Ямбол благодари на всички за участието и възможността организацията да бъде домакин на такъв форум.  Това е израз не само на доверие и висока оценка за постигнатото от нас през годините, но и сериозен ангажимент и отговорност да продължим да развиваме и надграждаме постигнатите положителни резултати във всяко направление от водноспасителната дейност, като поставяме акцент в работата с децата, тяхната безопасност във и около водата, като създаваме подходящите условия за работа и  привличайки нови партньори и съмишленици.    

                                                        

                                  СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ