Работна среща в община „Тунджа“

В конферентната зала на Община „Тунджа” се проведе работна среща с представители на читалищата.

В срещата взеха участие Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа”, Димитър Димитров – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, председатели на читалищни настоятелства, читалищни секретари и експерти от общинската администрация.

В хода на работната среща се дискутира реализацията на проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“ по схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Впечатления споделиха читалищните секретари, взели участие в проекта. Общо беше впечатлението, че подобни проекти са ползотворни за читалищата и за местните общности в малките населени места.

Заместник-кметът Станчо Ставрев даде разяснение върху подготовката на Годишната програма за 2017 година на читалищата и Културния календар община „Тунджа”. Бяха обсъдени и предстоящите празнични прояви по населени места до края на тази година.

Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Димитър Димитров коментира организацията и участието на фолклорните певчески групи в тазгодишното издание на Тракийския хоров фестивал, на който община „Тунджа” е съорганизатор.

В края на работната среща се обсъди проектът „Желани пространства“ – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“ и ангажиментите на читалищата спрямо него.

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените места на община „Тунджа“. За период от 24 месеца по проекта ще бъдат предоставени комплексни здравни, социални и образователни услуги. Това ще надгради добрия опит и въведените практики по Проекта за социално включване и други инициативи с външно финансиране, които община „Тунджа” реализира в последните години. Неговата стойност е 588 567 лв., с общо планирана продължителност на дейностите 28 месеца. По проекта ще се финансира дейността на Общностния център с Кабинет за ранна интервенция на уврежданията в с. Кабиле. Услуги ще се предоставят в цялата мрежа от детски заведения на територията на общината, а така също ще се провежда и мобилна работа в домовете на потребителите.

dsc01899 dsc01901