Работна среща в Голямо Крушево

Кметът на Голямо Крушево Костадин Иванов инициира ползотворна работна среща с представители на „Пожарна безопасност и защита на населението” и МВР-Елхово.
Целта на работната среща е подготовка и план за действие при възникване на пожари в предстоящия летен сезон, готовност за пролетно почистване с детайлно уточнение на зоните, които трябва да бъдат почистени, споделяне на добри практики и определяне на последващи дейности.


Голяма част от пожарите през лятото са в резултат от палене на открит огън или забраненото обгаряне на стърнища. Общо около 75% от пожарите са предизвикани от човешка дейност. Още през зимния сезон се извършват сериозни проверки за пасивната защита в горския фонд – дали има пътища, просеки и водоизточници, които да бъдат използвани от пожарникарите при необходимост, коментират от общинската служба „Пожарна безопасност”
Някои от въпросите, поставени на срещата отново бяха свързани с пътната мрежа, дупките по улиците, както и възможностите за почистване и косене на парковете. От срещата стана ясно, че стартират проверки на язовирите, като се набелязват мерки, свързани с надзора на язовирните стени. Целта е персонализиране на отговорността, поддръжка на язовирите и тяхната безопасна експлоатация чрез засилен контрол.
Друга важна тема бе регистрираните измами по телефона, които все повече се увеличават. Хората са по на 70-80 години и вси1ки знаем, че възрастните хора все събират, събират и.. в един ден ги дават на тотално непознат измамник, Имаме случаи, в които измамникът звъни, казва си предлога какъв е – даже го казва така, че на възрастния човек да му стане ясно, че става телефонна измама… Пет минути или дори една минута по-късно на същия телефон  – домашен, на пенсионера звъни човек, който се представя за „Икономическа полиция“: Обадиха ли ви се преди малко измамниците? Ами ние сме от полицията, ще направим всичко възможно да ги хванем. Ама за да ги хванем, трябва да се дадат едни белязани пари. Всъщност това пак е измамник, коментират от полицията.
Като предстояща задача кметът очерта културната програма по честване на 90 години читалищна дейност в Голямо Крушево и Празника на селото. Присъстващите предложиха малките и големите зърнопроизводители да спонсорират подобни мероприятия.
Таня Атанасова