Работна среща в БЧК

В зала „Юбилейна“ на БЧК-Ямбол се проведе  работна среща с партньори, спонсори и медии във връзка с провеждането на IV Републикански шампионат по Приложно колоездене за деца в гр. Ямбол през месец юни 2021г. Срещата бе открита от инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол, който представи целта на срещата, а именно изясняване на конкретни ангажиментите на участниците в срещата за предстоящата инициатива.

Участници в срещата бяха: г-н Светослав Кръстев, представител на СБА-София, инспектор Тодор Мишинев, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Ямбол, Желязко Желязков, гл.експерт в Дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“ в Община Ямбол; Илияна Илиева, Директор на Обединен детски комплекс-Ямбол; Татяна Славова, старши експерт по предучилищно образование в РУ на МОН-Ямбол; Златан Минков, Председател на СБА-Ямбол; Даниела Иванова от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол; Павел Тодоров от Превантивно-информационен център за борба с наркоманиите към Община Ямбол; Карамфила Денкова, Президент на  ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ЯМБОЛ, представители от БЧК-Ямбол, медии и др.

След представяне на гостите, г-н Кръстев от СБА-София запозна участниците с подробна информация за дисциплините, включени в Републикански шампионат по приложно колоездене, като акцентира, че тази година се навършват 40 години от създаването на приложното колоездене в България.

В дискусия бяха уточнени ангажиментите на всички страни с цел нормалното протичане на инициативата, с участие на деца на възраст от 10 до 12 години.

Инж. Митко Филипов, представи пред участниците проект на програма за провеждане на IV Републикански шампионат по Приложно колоездене в периода 25-26 юни 2021г.

В края на срещата се планираха последващи стъпки за успешна организация и реализация на предстоящата инициатива. Участниците заявиха своето желание за подкрепа и оказване на помощ при домакинството на гр. Ямбол на IV Републикански шампионат по Приложно колоездене.

Програмата с която се запознаха гореспоменатите партньори бе обсъдена предварително по време на среща за оказване на методическа помощ на щатните служители от Секретариата на БЧК-Ямбол от г-н Кръстев. Освен програма се обсъди Регламент на състезанието, покана, които ще бъдат предоставени на всички партньори, спонсори и медии.

 

                             Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол