Работната сила в област Ямбол за първите три месеца на годината

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 47.0 хил., като 27.3 хил. са мъже и 19.8 хил. са жени. В сравнение с предходното тримесечие общият брой на заетите лица намалява с 0.8%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през първото тримесечие на 2022 г. е 48.8% (при 52.7% за страната), съответно 58.4% за мъжете и 39.8% за жените.

По брой на заетите лица област Ямбол е на двадесето място в страната, след област Кюстендил и преди област Габрово, а по коефициент на заетост – на 15-то място, след област Бургас и преди област Кюстендил.

 

През първото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 43.1 хил., като 24.8 хил. от тях са мъже, а 18.3 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 5.3% спрямо предходното тримесечие.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 62.9%, съответно 70.2% за мъжете и 55.1% за жените. В сравнение с предходното тримесечие този коефициент намалява с 2.8 процентни пункта, при мъжете – с 0.3 процентни пункта, а при жените – с 5.6 процентни пункта.