Работа за 41 младежи в тунджанските села

Община „Тунджа“ има одобрени две заявки за 41 работни места по Проект „Нова възможност за младежка заетост“.

Младите хора ще бъдат назначени на длъжност „Работник-поддръжка“ в 24 села, а едно работно място е за „Младши специалист“ в Общински съвет „Тунджа“.

Работните места ще бъдат разпределени в селата: Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям манастир, Гълъбинци, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Могила, Овчи кладенец, Робово, Роза, Савино, Скалица, Сламино, Хаджидимитрово.

         В момента тече подбор на лицата, а самото назначаване се очаква през месец април.

По същия проект, но по подадена предходна заявка, в 9 села на общината работят 16 младежи, а един в администрацията на община „Тунджа“.

През изминалата година има успешно приключили Проект „Нова възможност за младежка заетост“ за още 52 души, на които са издадени сертификати за работници поддръжка.