Пъстър „Мост между поколенията“

Самодейните колективи на девет тунджански читалища представиха новите си носии и многообразието на фолклора и традициите в техните населени места на интерактивно културно събитие “Мост между поколенията” в с. Роза. Със събитието приключва проектът на НЧ „Светлина – 1929“, с. Роза „Приемственост, съхраняване и популяризиране на местната идентичност и нематериалното културно наследство на територията на МИГ-Тунджа. Самодейните колективи от малките населени места – мост между поколенията“, финансиран от МИГ -Тунджа.
По проекта са изработени народни носии за самодейните колективи от селата Роза, Скалица, Генерал Тошево, Гълъбинци, Межда, Ботево, Меден кладенец, Голям манастир, Генерал Инзово, които представят местната идентичност, многообразие и богатство на нематериалното културно наследство на населените места.
На сцената в центъра на с. Роза се изявиха самодейните състави с танци, песни и пресъздаване на обичаи. Проведе и своеобразно модно ревю на носиите на всяко от читалищата, а проф. д-р Николай Ников открои характерните им символи, закодирани в шевиците. Той припомни какво национално богатство притежаваме с автентичните народни облекла, които са истински мост между поколенията. „Облеклото на българина винаги е било много тачено, защото то е лек за човека, който го носи. Облеклото и душата на човека трябва да бъдат в хармония. Затова българката е изработвала своите костюми по уникален начин, с шевици, които не се повтарят никъде другаде по света“, каза още той.
Всеки един от самодейците, изявил се на нашата сцена, носи частица от мъдростта на нашия народ и с музиката, песните, танците и обичаите я предава на по-младите, каза Цонка Добрева, ръководител на проекта.
Гости на събитието бяха Георги Георгиев, кмет на Община „Тунджа“, Нели Славова- председател на Общински съвет „Тунджа“, зам.- кметовете Татяна Стоева и Светозар Грозев, секретарят на общината, общински съветници, кметове и кметски наместници.