Първо заседание на Съвета по наркотични вещества

      Днес бе проведено първото за 2018 година заседание на Общинския съвет по наркотични вещества към община Ямбол.

       По време на заседанието бе разгледан и приет Годишният отчет за дейността на съвета и Превантивно-информационния център за борба с наркоманиите. През 2017 година в различните инициативи, свързани с превенцията на употребата на психоактивни вещества сред младите хора, са включени близо 4 000 ученика от Ямбол.

       Обсъден и приет бе и планът за работа на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център за 2018-та година, в изпълнение на Общинската програма за превенция на наркоманиите 2016-2018.

       През тази година се предвижда да продължи превантивната дейност в учебните заведения в града чрез организиране на поредица от информационни кампании. Акцент ще бъде превенцията на наркоманиите чрез спорт, физическа активност и здравословен начин на живот. Ще бъдат разширени дейностите с участия на доброволци и обучението на педагогически съветници, педагози, медицински специалисти и доброволци.