Първо заседание на ОбС- „Тунджа“ на 11 ноември

Със заповед на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов е насрочено първото заседание на Общински съвет „Тунджа“ 

     Във връзка с произведения избор на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на основание чл.23 ал.1 от ЗМСМА за 11 ноември 2019г., понеделник от 10.30 часа е свикано първото заседание на Общински съвет „Тунджа“. 

   Най-възрастният общински съветник ще поеме ръководството на първото заседание след като новоизбраните общински съветници, кметът на общината и кметове на кметства  положат клетва  и подпишат клетвен лист. Той ще води сесията до избора на председател на ОбС.