Първи турнир по утринна гимнастика „Ямбол ‘22“ и инициативата „Спортувай с Президента“

На 8️⃣ октомври, събота, в затревеното корито на река Тунджа, в участъка от Каргонския мост до Биков мост в град Ямбол, ще се проведат паралелно Първи турнир по утринна гимнастика „Ямбол ‘22“ и инициативата „Спортувай с Президента“, на която ще присъства лично Президентът на Република България Румен Радев.
👉 Организатор на Първия турнир по утринна гимнастика „Ямбол ‘22“ е Община Ямбол, с методическото съдействие на Национална спортна академия „Васил Левски“, град София.
Целта на турнира е да се развие и популяризира утринната гимнастика в училищата, да се насърчи физическата активност сред подрастващите и да излъчи победители в отборната надпревара, и в индивидуалното състезание на спортните водещи (капитани) в различните възрастови групи (дивизии).
Право на участие имат ученици, момичета и момчета, от 5 до 12 клас.
Дивизиите са разпределени по следния начин:
– Първа дивизия, момичета и момчета с включена сборна група: от 5 до 7 клас.
– Втора дивизия, момичета и момчета с включена сборна група: от 8 до 10 клас.
– Трета дивизия, момичета и момчета с включена сборна група: от 11 до 12 клас.
Отборите се състоят от 8 до 10 ученици и спортен водещ (капитан). Всяко училище може да участва д максимум два отбора в съответната дивизия. В отборите нямат право да участват ученици, които тренират някакъв вид гимнастика, тъй като те имат предварителна професионална подготовка.
Всеки отбор ще трябва да изпълнят последователно и без прекъсване гимнастически комплекс от общоразвиващи упражнения (КОРУ) под музикален съпровод, с помощта на своя спортен водещ (капитан).
Подаването на заявки за участие в състезанието и получаване на допълнителна информация може да се осъществи на имейл: zh.zhelyazkov@yambol.bg, yambol@yambol.bg или на тел.: 0895 599 812, 046 68 14 10. Краен срок за подаване на заявките за участие – 30.09.2022 г.
👉 Инициативата „Спортувай с Президента“ има за цел да оцени общата физическа годност на децата и е цялостна програма за мотивация, и физическо възпитание на децата.
Комплексът от изпитания включва седем популярни двигателни упражнения за измерване на сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост. Тестът е със състезателен характер и ще постави участниците в среда на конкуренция, като фактор на въздействие за максимално разгръщане на способностите.
Системата за оценяване на физическата годност включва покриване на нормативи, отчитане на резултати от независим наблюдател и оценъчна скала, която след обработка на данните ще се публикува на интерактивна карта.
❗️Записването на децата може да стане, както в съответните им училища, така и на място, преди събитието.