Първи изнесени приемни дни по селата

На 13 януари, в селата Межда и Меден кладенец, започват изнесените приемни дни за 2021 година на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев.

Жителите на с. Межда ще имат възможност да отправят своите въпроси пред кмета на общината от 11.00 часа, а жителите на Меден кладенец от 13.00 часа.

Утвърдилите се във времето приемни дни, като конструктивен диалог с местната общност, продължават да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.