Първи дигитален конкурс за любителска снимка „Миг от лятото“

Народно читалище „Фар – 1946“ град Бургас организира

 Първи дигитален конкурс за любителска снимка „Миг от лятото“

​ в две направления:

 „Моята България“      и      „Да се посмеем заедно“

Статут на конкурса

Същност и цели:

Конкурсът има любителски характер и е посветен на България. Целта  е да провокира креативността на младите хора, да разкрие тяхната оригинална гледна точка да покажат красотата на България през лятото – красиви природни картини, градски пейзажи и т.н. и способността да се улавят забавни моменти, комичното около нас и мигове, които предизвикват смях!

Конкурсът ще се проведе в три възрастови групи : първа група – 1 – 4 клас,  втора група – 5 – 7 клас , трета група – 8 – 12 клас.

Условия за участие в конкурса:

–  Участието във фотоконкурса е индивидуално и за непрофесионалисти на възраст до 18 години.

–  Всеки участник има право да се включи във фотоконкурса само с  една снимка във всяко от двете направления. 

–  Дигиталните снимки да се изпращат по електронен път като прикачени файлове във формат JPEG на e-mail : nch_far@abv.bg

–  Краен срок за изпращане на снимките – до 01.09.2019 г.

–  Заедно със снимката да бъдат изпратени данните на автора: трите имена, възраст и телефон, e–mail  за контакт както и кратко описание на снимката. Електронните писма, в които липсват някои от горепосочените данни, няма да бъдат вземани под внимание.

–  В случай на използване на снимките, имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.

 Критерии за оценка:

–          оригиналност на идеята;

–          нестандартна гледна точка;

–          адекватна интерпретация на темата;

–          съобразяване на снимката с посочения по-горе формат;

–          високо качество в техническо отношение.

Жури

Представените за участие в конкурса снимки ще бъдат оценени от компетентно жури. То ще определи победителите и ще публикува наградените снимки в страницата на НЧ „Фар 1946“ Бургас: https://www.facebook.com/nchfar1946burgas/

 Награди

Класиралите се на I, II, III място ще получат предметни награди. По преценка на журито ще бъдат дадени и поощрителни награди. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16.09.2019 г.

Други

 Участието в конкурса е напълно доброволно и безплатно, и не зависи от закупуване на стоки или услуги.

 Изпратените материали, не трябва да съдържат или възпроизвеждат кадри, изображения, графики, данни или друга информация, които:

–  нарушават нормативните актове, действащи в Република България;

–  са предмет на авторски, сродни на авторските или други видове право на интелектуална собственост на трети лица;

– различни от лицето, което ги е изпратило;

–  представляват търговска тайна или са със статут ограничаващ тяхното публично разпространение;

–  са с агресивно, обидно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

–  са неподходящи за гледане от лица, ненавършили 18-годишна възраст.