Първи брифинг на Георги Чалъков като областен управител на област Ямбол

С решение на Министерски съвет за областен управител на област Ямбол бе назначен Георги Чалъков. На първия брифинг с журналисти той каза: “Осигуряването на изборите и работата на РИК е основното, което трябва да свършим. Въпреки краткия срок на действие на служебното правителство, с чиито мандат сме и областните управители, мисля, че имаме възможност освен честни и прозрачни избори да свършим и друга полезна работа“.


Добре познат на обществеността като заместник-кмет на община „Тунджа“ Георги Чалъков въпреки това сподели пред медиите няколко факта от биографията си. Завършил „Икономика“ в УНСС. Два мандата общински съветник в община „Тунджа“ и от година и половина заместник-кмет в община „Тунджа“. На журналистически въпрос „защо е поел поста областен управител“ г-н Чалъков отговори, че е предизвикателство да види и механизмите на действие и на държавата.
За два дни областният управител Георги Чалъков се срещна и разговаря със стария областен управител, със заместник-областните управители и директорите на дирекции в Областта за плановете и задачите предстоящи в близките месеци. Запознал се е с текущата и предстояща дейност на администрацията. Предстои детайлно запознаване с всеки един проблем и набелязване на конкретни действия.
На брифинга областният управител Георги Чалъков отговори на въпросите на репортерите касаещи временното-възпрепятстващо съоръжение и миграционния натиск, осигурените средства по Проект на МВР, становището му по бюджетните сесии на Общинските съвети в различните общини на областта и мнението му за решението на ОбС Ямбол относно такса битови отпадъци, както и взе отношение към референдума иницииран от Инициативен комитет.
По отношение на временното-възпрепятстващо съоръжение на територията на област Ямбол областният управител подчерта, че то е завършено. За да има по цялото протежение на областта прилежащ път има разработен и съгласуван проект за път по протежението на старото съоръжение изградено от Министерство на отбраната. За това се търси финансиране, каза още Георги Чалъков. Според областният управител „добре е че има съоръжение, но само по себе си то не пази. Границата трябва да е обезпечена с хора „. Средства по Проект на МВР има приведени на Областна администрация, на по-късен етап ще бъде конкретизирано точно за какво. В продължение на темата и във връзка с инициативата за провеждане на местен референдум областният управител изрази мнението, че „не трябва да се допуска голям миграционен натиск на нашата граница и в тази посока трябва да са мерките“.
Сроковете за обжалване на решенията по бюджетните сесии на Общинските съвети в областта са изтекли, каза областният управител и подчерта, че той може да върне решение само по законосъобразност, а не по целесъобразност. А казусът с „такса битови отпадъци“ за община Ямбол е изтекъл в началото на месец януари, но изрази личното си мнение относно повишените такси, като подчерта, че едно такова покачване е несправедливо и нецелесъобразно.