Първа среща по проект „Компас“ в Тенево

Директорът на Обединено училище „Васил Левски”, с. Тенево, г-н Йордан Колев, стартира първата от поредицата срещи на представители на научната общност с родители на деца и ученици от ОбУ „Васил Левски” по проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа”.

Лектор на първата тематична среща беше Янка Тоцева – проф. д-р по Теория и управление на образованието и зам.-ректор на Европейския политехнически университет, в който съществуват специалности по приложна математика, строително инженерство, зелена енергетика. Проф. д-р Тоцева работи и в магистърската програма по Образователен мениджмънт на Югозападния университет.

Темата на днешната среща беше “Защо да уча? Образованието като ценност”. Тематичната среща е по Дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на Мобилна академия „Мисия Образование”.

Проф. д-р Тоцева сподели с родителите въздействащи примери от активната си дейност с ромски младежи и девойки, продължили своето образование и успешно завършили журналистика, психология, право, стажантската програма в Президентството.

Използвайки интерактивни методи, проф. Тоцева създаде условия за оживена дискусия, в която намериха отражение въпросите за образованието като сигурен път за интеграция на ромската общност, следването на успешни житейски модели сред младежите роми, необходимостта от здравословен начин на живот и хранене, ключовата роля на семейството за мотивацията на децата за активно учене и образование през целия живот.

Гинка Димитрова