Първа работна среща с директори на училища и детски градини

Под ръководството на заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев, се проведе първата за 2017 година работна среща с директорите на общинските училища и детски градини.

Основни теми на оперативката бяха обсъждането на проекта за колективен трудов договор и възможните промени в него, както и отчетите по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“.

Сред коментираните теми бяха и стартиралите проекти, по които ще се осъществява, утвърдилото се през годините като успешно, сътрудничество между общината и учебните заведения,

В срещата взеха участие заместник-кметът на община „Тунджа“ Ели Василева, всички директори на училища и детски градини, както и експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“.