„Първа помощ“ по проект „Приятели с Хелфи“

ОС на БЧК-Ямбол организира двудневно обучение на тема „Първа помощ“ по проект „Приятели с Хелфи“. Целта на проекта е да се научат децата как да помагат на себе си и на приятелите си когато пострадат при инцидент. Проекта е финансиран от БЧК по Програма за развитие на иновации и добри практики по приоритетни дейности на БМЧК. Обучението бе открито от Гергана Георгиева, специалист в ОС на БЧК-Ямбол, в него участваха 10 доброволеца от клубове на БМЧК от областта. Обучител бе Стели Джамбазова, доброволец от БМЧК-Ямбол, обучен на национално ниво по темата. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, свързани с оказването на първа помощ сред деца в детски градини. Специално внимание беше отделено на методите за работа с малки деца, съобразени с възрастовите им характеристики. Стели представи на участниците теми, включени в Наръчник Хелфи-кръвотечение от носа, ужилване от насекоми, изгаряне в кухнята, порязване по време на игра и спешно повикване на номер 112.
Доброволците имаха възможност да приложат наученото чрез интерактивни игри и решаване на казуси, свързани с оказване на първа помощ на пострадали при различни инциденти. По време на практическите занимания, младежите подготвиха и изнесоха първите си уроци за малки деца, с участието на духчето „Хелфи“.

Областен Секретариат на БЧК-Ямбол