Първа помощ на работното място

В учебна зала на „Вакуум Ел Систем“ – Ямбол, се проведе обучение по първа помощ на работното място за работници и служители на фирмата. Инициативата е на ръководството на предприятието и имаше за цел придобиването на конкретни знания и практически умения по оказване на първа помощ за повишаване на тяхната компетентност и способност да реагират адекватно при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа.

       Специално място бе отделено на характерни особености и вредности за вида производство, осигуряване на действия за ликвидиране на опасностите, личните предпазни средства и транспорт на пострадал.

        Участниците имаха възможност да задават въпроси, свързани с мерките за справяне при наранявания според спецификата на дейността, като се обсъдиха и конкретни ситуации с потенциален риск от инциденти.