Първа помощ на работното място

В учебната зала на Регионално дружество „Кабиле“, филиал на ЛИДЛ, се проведе курс по първа помощ на работното място за служители на Lidl Bulgaria EOOD & KO. KD. Обучението е поредно за служители от страната и има за цел участниците да придобият конкретни знания и практически умения по оказване на първа помощ за повишаване на тяхната компетентност и способност да реагират адекватно при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа.

        Участниците имаха възможност да задават актуални въпроси, свързани с  мерките за справяне при наранявания, свързани със спецификата на дейността.

        Водещи обучители бяха  д-р Панайот Попов – лектор по първа помощ и Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ“ в БЧК-Ямбол.    

                                                    ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ